15 اسفند روز درختکاری

15 اسفند روز درختکاریبمناسبت پانزدهم اسفندماه روز درختکاری،مراسم درختکاری در محل مرکز علمی کاربردی سرباز با حضور سرپرست و پرسنل مرکز برگزار گردید،آقای ناصری نژاد ضمن گرامیداشت این روز درخت و درختکاری و فضای سبز را از مقدمات حیات انسانی دانستند و گفتند مراکز آموزشی که رسالت تعلیم و آگاهی عمومی را عهده دار هستند باید در این امر بیش از پیش تلاش نمایند.
 
 
 

15 اسفند روز درختکاری   15 اسفند روز درختکاری   15 اسفند روز درختکاری

ادامه خبر