نشست روسای مراکز علمی کاربردی منطقه 5

نشست روسای مراکز علمی کاربردی منطقه 5در ادامه برنامه ریزی های انجام شده از سوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور گروه پنجم که شامل استان های هرمزگان،کرمان و سیستان و بلوچستان می باشد نشست خود را روز دوشنبه یازدهم مردادماه سال جاری در استانداری هرمزگان برگزار نمود.
در این نشست جناب آقای دکتر مردانی ریاست محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور،استاندار محترم هرمزگان و معاونین ایشان حضور داشتند بعد از سخنرانی جناب اقای دکتر مردانی و استاندار هرمزگان و همچنین دکتر رئوفی  در فرصتی که به روسای مراکز تابعه جهت ارائه نظرات شان اختصاص داده شد آقای ناصری نژاد سرپرست مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز ضمن تشکر از تلاشهای مسولین محترم،به ارائه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده و برشمردن چالشها ، همچنین مشکلات و انتظارات پرداختند.

نشست روسای مراکز علمی کاربردی منطقه 5

ادامه خبر