انتخاب واحد ورودی های 931و941

انتخاب واحد ورودی های 931و941 انتخاب واحد دانشجویان ورودی های 931 و 941 بشرح ذیل آغاز میگردد:

سال ورود تاریخ انتخاب واحد تاریخ حذف و اضافه
931 15و 16 شهریورماه 95 10 و 11 مهرماه 95
941 19 و 20 شهریورماه 95 14 مهرماه 95

 

لازم به ذکر است قبل از انجام فرایند انتخاب واحد می بایست شهریه پیش پرداخت بصورت آنلاین و از طریق درگاه پرداخت دانشگاه واریز گردد، لذا بهمین جهت پنل کاربری کلیه دانشجویان مسدود گردیده است و پس از پرداخت شهریه علی الحساب, فعال و امکان انتخاب واحد بوجود خواهد آمد.

همچنین توجه داشته باشید که تاریخ های مذکور قابل تمدید نمی باشند و انتخاب واحد توسط شخص دانشجو صورت خواهد گرفت و دانشگاه نقشی در آن نخواهد داشت.

 

ورود به درگاه پرداخت آنلاین شهریه

ادامه خبر