برنامه های کلاسی نیمسال دوم 95-94

برنامه های کلاسی نیمسال دوم 95-94 برنامه های کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 برای کلیه ورودی ها بارگزاری گردید،جهت دریافت برنامه کلاسی رشته خود هم اکنون اقدام نمایید.

شروع کلاس ها 18 ام بهمن ماه می باشد.
 
 
 
ادامه خبر