بازدید اقای دکتر کمری معاونت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهندس علی نژاد

بازدید اقای دکتر کمری معاونت موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهندس علی نژادبازدید جناب آقای دکتر کمری معاونت محترم موسسه آموزش عالی علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور و مهندس علی نژاد از مرکز علمی کاربردی شهرداری سرباز...
 
جهت مشاهده تمامی تصاویر به ادامه مطلب رجوع شود.
ادامه خبر