اطلاعیه پرداخت شهریه 15 درصد ستاد

اطلاعیه پرداخت شهریه 15 درصد ستاد قابل توجه تمامی دانشجویان محترم، طبق اعلامیه ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، آخرین مهلت پرداخت شهریه 15درصد ستاد 18 اسفند ماه 94 می باشد.
لذا تمامی دانشجویان می بایست حداکثر تا 94/12/18 از طریق سامانه سجاد >> شهریه >> شهریه 15 درصد ستاد، نسبت به پرداخت شهریه 15 درصد خود اقدام نمایند.
 

توجه داشته باشید که تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و عواقب عدم پرداخت شهریه 15 درصد و تعلیق وضعیت تحصیلی ترم جاری دانشجو برعهده شخص دانشجو می باشد.

---
ادامه خبر