اطلاعیه امور مالی

اطلاعیه امور مالیتمامی دانشجویان بدهکار حداکثر تا 1394/10/03 مهلت دارند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایند تا قادر به دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 94-95 باشند، لذا عواقب عدم پرداخت بدهی برعهده ی شخص دانشجو می باشد.
 
تذکر 1 : تاریخ فوق به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و عواقب ناشی برعهده ی شخص دانشجو می باشد.
 
 
تذکر 2  : دانشجویان بدهکار مجاز به دریافت کارت ورود به جلسه و شرکت در امتحانات نمی باشند .
ادامه خبر