نحوه ورود به سامانه سجاد

در قسمت نام کاربری کد ملی خود را وارد نمایید و در قسمت کلمه عبور کد ملی و شماره شناسنامه خود را پشت سرهم و بدون فاصله مانند نمونه ذیل وارد نمایید.
 
 
 
 
 
 
نمونه :

 برای مثال کد ملی شما 64512345678
می باشد و شماره شناسنامه شما هم 64512345678می باشد پس کلمه عبور شما 6451234567864512345678 می باشد.
 
ادامه خبر