حوزه ریاست

توسعه آموزش و پژوهش یكی از اركان توسعه یافتگی جوامع و حركت بسوی تعالی و پیشرفت، شكوفایی استعدادها و بالندگی علمی و فرهنگی جامعه است كه می تواند مسیر حركتی جامعه و كشور را در تولید علم، دستیابی به اهداف توسعه متوازن و تقویت جنبش نرم افزاری هموار سازد در این راستا نظام آموزشی كشور خصوصاً دانشگاه­ها نقش عمده و مؤثری را برعهده دارند از این رو توجه به روش­های جدید و پویای آموزشی، فناوری های پیشرفته، تقویت پژوهش و كار آفرینی و ... در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات ضروری است.

دانشگاه ها کانون علم، فنون و دانش و نهاد نخبه پروری و مهد تمدن می باشند و گسترش آموزش عالی به عنوان نهضتی جهانی، نقطه عطفی است كه پیشرفت جوامع را در سایر زمینه ها تسریع می كند و همواره از دانایی به عنوان موتور اصلی رشد و توسعه ملی هر كشور ياد می شود.

 

 امید است در سایه عنایات حضرت حق، این مرکز دانشگاهی با بهره مندی از امكانات و پتانسیل های موجود و تلاش برای توسعه امكانات و ظرفیت ها با همکاری و همراهی مردم شریف منطقه، مسئولان و نمایندگان دلسوز و خدمتگذار، زمینه را برای تحقق دانشگاه تمدن ساز و پیشتاز تحولات اجتماعی، توسعه علمی و فرهنگی منطقه و ارتقاء سطح تخصص و توانمندی جوانان این مرز و بوم براساس الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت، فراهم نماید.    

 

 

ان شاء الله

 

 

عصام ناصری نژاد

سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز شهرداری سرباز