سیلابس های درسی

 سیلابس های درسی تمامی رشته ها
 
تــــــوجــــــــه نــــمــــایـــــیــــد که :
 
  •  سیلابس تمامی رشته ها نگارش سال تحصیلی 95-94 می باشد.
  • سیلابس برخی از رشته ها برای ورودی های قبل از سال تحصیلی95-94 تغییراتی داشته است که دانشجویان گرامی باید باتوجه به اطلاعات مندرج در فایل دانلودی سیلابس رشته نسبت به انجام انتخاب واحد صحیح اقدام نمایند.
  • تمامی دانشجویان ملزم به رعایت سقف واحدهای مجاز هر نیمسال و همچنین فقط انتخاب دروس مندرج در آن نیمسال می باشند.
 
 

رشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 امور دهیاری و شوراها
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  785 کیلوبایت
دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 حسابرسی
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  440 کیلوبایت
 دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 مدیریت کسب و کار
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  439 کیلوبایت
 دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 معماری شهری
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  440 کیلوبایت
 دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 حسابداری مالی
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  441 کیلوبایت
 دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 مدیریت امور اداری
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  624 کیلوبایت
 دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 نگهداری و مرمت ساختمان
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  514 کیلوبایت
 دانـــــلـــودرشته تحصیلی
مقطع و دوره
 توضیحات  فرمت فایل
 حجم فایل
مشاهده و دانلود
 شهر سازی
 کاردانی - تمامی ادوار
 --  PDF  442 کیلوبایت
 دانـــــلـــود