تصاویری از برگزاری نخستین جشنواره رویش استعدادها و ایده های خلاق،دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سرباز،با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای دکترسالارزهی،ریاست مرکز ،کارکنان،اساتید، دانشجویان،کارآفرینان و هنرمندان...

         تصاویری از برگزاری نخستین جشنواره رویش استعدادها و ایده های خلاق،دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سرباز،با حضور ریاست محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان جناب آقای دکترسالارزهی،ریاست مرکز ،کارکنان،اساتید، دانشجویان،کارآفرینان و هنرمندان

ادامه خبر

تصاویری از نشست روسای مراکز علمی کاربردی استان س و ب در محل واحد استانی،و تشریح اهداف جشنواره رویش استعدادها و پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره توسط ریاست محترم دانشگاه

 تصاویری از نشست روسای مراکز علمی کاربردی استان س و ب در محل واحد استانی،و تشریح اهداف جشنواره رویش استعدادها و پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره توسط ریاست محترم دانشگاه

ادامه خبر