جلسه هم اندیشی اساتید،در سال 97

 جلسه هم اندیشی اساتید،در سال 97باحضور ریاست محترم دانشگاه وکارکنان، اساتید در تاریخ 6فروردین ماه روزپنج شنبه برگزار شد.

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen