اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه،در سال97،

 اولین جلسه شورای آموزشی دانشگاه،در سال97،روز سه شنبه مورخ97/2/4برگزار شد.

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen