تصاویری از نشست روسای مراکز علمی کاربردی استان س و ب در محل واحد استانی،و تشریح اهداف جشنواره رویش استعدادها و پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره توسط ریاست محترم دانشگاه

 تصاویری از نشست روسای مراکز علمی کاربردی استان س و ب در محل واحد استانی،و تشریح اهداف جشنواره رویش استعدادها و پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره توسط ریاست محترم دانشگاه

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen