سومین دوره جشن دانش آموختگی جمعی از دانشجویان ورودی951،روزدوشنبه مورخ24/2/97 باحضور پرشور دانشجویان،اساتید،مدیران،مسئولان وخانواده های محترم دانشجویان برگزارگردید

                     برگزاری سومین دوره جشن دانش آموختگی جمعی از دانشجویان ورودی951،دانشگاه علمی کاربردی شهردای سرباز-دوشنبه24اردیبهشت ماه

ادامه خبر