اطلاعیه پرداخت شهریه

 به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، تمامی شهریه خود رابه طورکامل دراسرع وقت پرداخت وتسویه نماینددرصورت عدم تسویه مسئولیت وعواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.که منجر به انسدادسامانه دانشجویی خواهدشد.درصورت انسدادسامانه ازتمامی امورات دانشجویی ازقبیل درخواست ها،گواهی ها،برگه انتخاب واحد،فاکتورشهریه و...ازطریق سامانه آموزش جلوگیری به عمل خواهدآمد ومرکزهیچگونه مسئولیتی درقبال آن ندارد.

توجه داشته باشیدجهت پرداخت شهریه به صورت آنلاین ازپنل کاربری دانشجویی توسط خوددانشجوقابل پرداخت می باشد.

همچنین قابل ذکر می باشد که جهت پرداخت شهریه خود کافیست ابتدا به سامانه هم آوا>>منوی تسویه حساب>>شهریه85% درصدباقیمانده مراجعه کرده نسبت به پرداخت آنلاین و الکترونیکی آن اقدام نمایید.

ادامه خبر