تفاهم نامه تفویض اختیار فی مابین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشورومرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز

تفاهم نامه تفویض اختیار فی مابین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشورومرکزآموزش علمی کاربردی شهرداری سربازبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شهرداری سرباز،تفاهم نامه تفویض اختیار فی مابین موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت کشور و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری سرباز مورخ96/4/11با حضور ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر مردانی،معاونت اداری و مالی و پشتیبانی و ریاست محترم مرکز،جناب آقای ناصری نژاد به تصویب رسید.
در حاشیه نشست مذکور جناب آقای ناصری نژاد با معاونین و مدیران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی، آقایان دکتر خاکی معاونت اداری و پشتیبانی،دکتر علمشاهی معاونت فرهنگی دانشجویی،دکتر علیپوریان معاونت آموزشی،مهندس رحمانی مدیرکل و مشاور حوزه ریاست دیدار و ضمن ارائه گزارش،مرتبط با هر حوزه مطالباتی را مطرح و به برشمردن موانع و چالش ها پرداختند.

www.sarbazuast.ir

ارسال نظر

ارسال نظر

reload, if the code cannot be seen